گر بمانیم زنده، بردوزیم

جامه ای کز فراق چاک شده

 

ور بمردیم، عذر ما بپذیر

ای بسا آرزو که خاک شده

 

 

فخرالدین دهراچی

 

/ 5 نظر / 18 بازدید
نیره

سال ها پیش، یکی از استادان علامه این شعر را در کلاس خواند و مصراع آخرش در ذهنم حک شد امشب یادش افتادم و شعر و شاعر را پیدا کردم...

فهیمه

ای بسا آرزو که خاک شده ای بسا

سایه

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد بسوختیم درین آرزوی خام و نشد...

فهیمه

سلام نیره!اینجا یه بوهایی نمیاد؟از نوع مشکوک؟

فهیمه

خب پس خدا رو شکر یه کم نگران شده بودم دیدم یه کم اینجا یه جوریه...ترسیدم خدا رو شکر[گل]