پذیرش

 

خورشیدم و شهاب قبولم نمی کند

سیمرغم و عقاب، قبولم نمی کند...

/ 1 نظر / 17 بازدید
از دوستان

اگه واقعا خورشيد باشي كه اصلن واست مهم نيست شهاب قبولت كنه. خورشيد نيسسي نيسسي نيسسي... هاهاهاها