اسکندر مقدونی درحمله به ایران  به جایی به نام قبچاق می رسد که

دارای زیبارویان فراوانی بوده است. اسکندر برای اینکه لشکریانش از

فکر نبرد دور نشوند به مردان آن خطه دستور میدهد زنانشان را وادار به

حجاب کنند:(البته منظور از حجاب برقع انداختن بر صورت بوده است

چنانکه از ابیات بر می آید)

زنی کو نماید به بیگانه روی         ندارد شکوه خود و شرم شوی

و مردان قبچاق در پاسخ اسکندر می گویند:

گر آیین تو روی در بستن است        در آیین ما چشم در بستن است

چو در روی بیگانه نا دیده به            جنایت نه بر روی بر دیده به

عروسان ما را بس است این حصار   که با حجله کس ندارن کار           

به برقع مکن روی این خلق ریش      تو شو برقع انداز بر چشم خویش

                                                                             زینب بهمن

/ 8 نظر / 23 بازدید
(m)

سلام وبتون چ جالبه!

نیره

کلا پوشیدگی در ایران باستان ارزش بوده...

فکر میکنم نکته جالب توجه در این متن این است که به برقع مکن روی این خلق ریش تو رو برقع انداز بر چشم خویش

مهدیه

عالی بود زینب جان. لذت بردم.

مهدیه

و به قول ژروین اعتصامی: چشم دل را پرده میبایست لکن از حجاب چادر پوشیده بنیاد مسلمانی نبود

ایسا

جالبه خسته نباشی[لبخند]

ایسا

جالبه خسته نباشی[لبخند]

ایسا

جالبه خسته نباشی[لبخند]