شرایط

          

  هر کس لایق شرایطی است که   

تلاشی برای تغییرش نمیکند

 

 

                                                                                                                          زینب بهمن

/ 2 نظر / 15 بازدید
نیره

من این طور فکر نمی کنم. گاهی آدم ها انقدر در تغییر دچار شکست می شوند که به وضع موجود تن می دهند...

2 شنبه

تشویق لیاقت ماهی است که در مسیر مخالف رودخانه حرکت می کند وگرنه هر ماهی مرده ای می تواند در مسیر رودخانه شناور باشد...