پیش از آنکه باخبر شوی لحظه عزیمت تو ناگزیر می شود..

انقدر این صفحات را همه جا به اشتراک می گذارم تا کسی بتواند کمکی کند.... 

 

http://sakipic.persianblog.ir/post/168/

/ 4 نظر / 17 بازدید
دوشنبه

من با پیگیری زیاد شماره حساب این خانم را پیدا کردم و شماره کارتش را.... هر کس که می خواهد کمک کند ایمیل بزند

شنبه

می ترسد نکند پای فرزندانش به مشهد نرسد و او همیشه در این حسرت بماند که می توانست شفای فرزندانش را از ضامن آهو بگیرد خیلی دردناک بود!

دوشنبه

سلام دخترم برگشتی به نت؟ دوشنبه بهت می زنگم اگر زنده بودم

نیره

ایمیلش را دیده بودم واقعا دردناک است...