عذر خواهی :دی از کی؟؟

جلوتر می نویسم... رفتیم مسافرت هفته آینده بر می گردیم برایتان عکس می گذاریم... تا اون موقع خدس بزنید ما رفتیم کوجا!؟

/ 5 نظر / 16 بازدید
نیره

ایران؟

شنبه

قطب شمال..

زینب

نمیدونم.هر جا میرین خوش بگذره.

زینب

جای ما رم خالی کنین.

دوشنبه

نی نی ... با کسره زیر نون! مو برگشتم!